Skip to content
Sortext_(1920x1080)_321

Często Zadawane Pytania

Poniżej znajdują się najczęściej zadawane pytania dotyczące naszej firmy i usług. Jeśli masz dodatkowe pytania lub prośby, skontaktuj się z naszym zespołem. Cieszymy się na współpracę z Tobą i pomoc w osiągnięciu sukcesu Twojej firmy.

Cechy Produktu

Co to jest Sortext?

Sortext to platforma konwersji w handlu elektronicznym napędzana sztuczną inteligencją, zaprojektowana, aby przekształcać pierwszorazowych odwiedzających w płacących klientów. Sortext umożliwia firmom internetowym podwojenie liczby nowych kupujących, zwiększając średnie wartości zamówień, wskaźniki konwersji i przychody z handlu elektronicznego o ponad 15-20%, bez konieczności wprowadzania technicznych modyfikacji czy dodatkowych inwestycji w ich sklepy internetowe.

Dlaczego używa się Sortext?

Sortext jest używany do rozwiązania powszechnego problemu niskich wskaźników konwersji wśród pierwszych odwiedzających w e-commerce. Mimo że stanowią znaczną część ruchu internetowego, ci odwiedzający często opuszczają sklepy internetowe bez dokonania zakupu.

Wykorzystując zaawansowaną technologię AI, Sortext unikalnie identyfikuje i angażuje tych potencjalnych klientów, zwiększając konwersje i przychody z e-commerce.

Gdzie używa się Sortext?

Sortext to wszechstronne rozwiązanie, które można skutecznie wykorzystać na wszystkich stronach e-commerce, które oferują funkcjonalność kodów kuponowych i system zarządzania tagami. Sortext bezproblemowo integruje się z różnorodnymi sklepami internetowymi, niezależnie od tego, czy są oparte na uniwersalnych platformach e-commerce, czy są niestandardowo zbudowane na platformie Shopify.

Wykorzystując moc technologii AI, Sortext znacząco zwiększa współczynniki konwersji pierwszych odwiedzających. Prowadzi to do znaczącego wzrostu średnich wartości zamówień, wskaźników konwersji i ogólnych przychodów z e-commerce, wszystko to bez potrzeby dodatkowych technicznych modyfikacji czy inwestycji.

Co robi Sortext?

Sortext funkcjonuje jako inteligentny asystent sprzedaży w sklepach internetowych. Gdy tylko pierwszy odwiedzający pojawia się na stronie, Sortext natychmiast identyfikuje jego siłę nabywczą i prawdopodobieństwo dokonania zakupu.

Jeśli odwiedzający ma tendencję do opuszczania strony bez zakupu, Sortext natychmiast interweniuje, prezentując spersonalizowane oferty, które nieznacznie przekraczają ich możliwości finansowe. Te ograniczone czasowo oferty, indywidualnie przygotowane dla każdego odwiedzającego, skutecznie zachęcają ich do przedłużenia pobytu na stronie i zaangażowania w wyższe wydatki.

Jak działa Sortext?

Sortext stosuje systematyczne podejście w pięciu krokach, aby przekształcić pierwszych odwiedzających w płacących klientów:

1. Gdy odwiedzający pojawia się w sklepie internetowym, Sortext szybko identyfikuje ich siłę nabywczą i prawdopodobieństwo konwersji.

2. Kontynuuje śledzenie tych odwiedzających podczas przeglądania stron produktów, identyfikując momenty, gdy są prawdopodobnie gotowi opuścić stronę bez dokonania zakupu.

3. W tym kluczowym momencie Sortext natychmiast interweniuje, prezentując ograniczone czasowo, spersonalizowane oferty, ważne o 20-30% powyżej możliwości wydatkowych odwiedzającego.

4. Te dopasowane oferty zachęcają odwiedzających do dłuższego pobytu na stronie i większych wydatków.

5. W rezultacie Sortext płynnie zwiększa współczynniki konwersji, średnie wartości zamówień i ogólne przychody, bez konieczności technicznych modyfikacji czy dodatkowych inwestycji.

Jak Sortext może przynieść korzyści mojemu sklepowi internetowemu?

Sortext może przynieść znaczące korzyści Twojemu sklepowi internetowemu. Sortext specjalizuje się w konwertowaniu pierwszych odwiedzających na płacących klientów i potencjalnie może podwoić liczbę początkowych kupujących w Twoim sklepie.

Prowadzi to do znaczącego wzmocnienia średniej wartości zamówienia, współczynnika konwersji i ogólnych przychodów z e-commerce, co najmniej o 15-20%. Sortext osiąga te wyniki bez wysiłku, bez potrzeby jakichkolwiek technicznych dostosowań czy dodatkowych inwestycji, czyniąc go skutecznym narzędziem do zwiększenia wydajności Twojego biznesu online.

Kim są pierwsi odwiedzający i powracający odwiedzający?

Pierwsi odwiedzający, często znani jako nowi odwiedzający, to osoby, które po raz pierwszy uzyskują dostęp do Twojego sklepu internetowego za pomocą konkretnego urządzenia. Każda odrębna wizyta z innego urządzenia jest klasyfikowana jako pierwsza wizyta. Przeciwnie, powracający odwiedzający to osoby, które wcześniej zaangażowały się w Twój sklep internetowy.

Aby monitorować wizyty każdego odwiedzającego i urządzenia, generowany jest unikalny identyfikator użytkownika, który pozostaje ważny przez okres dwóch lat. W rezultacie, jeśli odwiedzający wróci do sklepu tym samym urządzeniem po okresie dłuższym niż dwa lata, ponownie uważany jest za pierwszego odwiedzającego.

Dlaczego trudno jest konwertować pierwszych odwiedzających?

Trudność w konwersji pierwszych odwiedzających wynika z ich nieproporcjonalnego wpływu na przychody z e-commerce. Mimo że stanowią znaczące 70% ruchu w sklepie internetowym, przyczyniają się jedynie do 20% przychodów. Przeciwnie, powracający odwiedzający, stanowiący 30% ruchu, generują imponujące 80% przychodów z e-commerce.

Ta różnica jest głównie przypisywana brakowi danych na temat pierwszych odwiedzających oraz braku skutecznych narzędzi do ich efektywnej konwersji. W rezultacie głównym wyzwaniem dla firm e-commerce jest skuteczne przekształcenie tych pierwszych odwiedzających w płacących klientów.

Dlaczego ważne jest konwertowanie pierwszych odwiedzających?

Znaczenie skutecznego konwertowania pierwszych odwiedzających wynika z ich znaczącej obecności, stanowiących ponad 70% ruchu internetowego, ale przyczyniających się tylko do 20% przychodów.

Biorąc pod uwagę znaczne inwestycje wymagane do przyciągnięcia ruchu wysokiej jakości, nieskuteczność w konwersji pierwszych odwiedzających bezpośrednio wpływa na rentowność firm e-commerce. Dlatego skuteczna konwersja tych odwiedzających na płacących klientów jest kluczowa dla optymalizacji zwrotów i wzmocnienia ogólnej rentowności.

Co sprawia, że Sortext jest wyjątkowy w konwersji pierwszych odwiedzających?

To, co wyróżnia Sortext w konwersji pierwszych odwiedzających, to jego wyłączne skupienie się na tej konkretnej grupie odwiedzających, która stanowi znaczące 70% ruchu internetowego, ale często jest pomijana przez tradycyjne narzędzia do konwersji w e-commerce.

Podczas gdy inne rozwiązania, takie jak platformy danych klientów i narzędzia remarketingowe, doskonale radzą sobie z docieraniem do 30% powracających odwiedzających, Sortext przyjmuje innowacyjne podejście. Oferuje on dane oparte na danych, inteligentne i spersonalizowane rozwiązania specjalnie dostosowane do konwersji tej większej grupy pierwszych odwiedzających, co skutkuje znacznym wzrostem średnich wartości zamówień, współczynników konwersji i przychodów.

Jak Sortext wykorzystuje siłę nabywczą w swoich ofertach?

Sortext wykorzystuje moc AI do szybkiego identyfikowania siły nabywczej pierwszych odwiedzających, jak tylko wylądują w sklepie internetowym. Dysponując tą cenną wiedzą, Sortext strategicznie prezentuje wrażliwe na czas, spersonalizowane oferty tym odwiedzającym, którzy są na granicy opuszczenia sklepu bez dokonania zakupu.

Te oferty są starannie dopasowane do możliwości finansowych każdego odwiedzającego, skutecznie zachęcając ich do przedłużenia pobytu i zwiększenia wydatków. W rezultacie to podejście prowadzi do znaczącego wzmocnienia współczynnika konwersji sklepu, średniej wartości zamówienia i ogólnych przychodów ze sprzedaży.

Jak Sortext wykorzystuje prawdopodobieństwo konwersji w swoich ofertach?

Sortext stosuje wyrafinowane podejście do prawdopodobieństwa konwersji. Rozpoczyna od dokładnego określenia prawdopodobieństwa konwersji dla pierwszych odwiedzających. Następnie śledzi ich, gdy przeglądają strony produktów, aż ich prawdopodobieństwo konwersji spadnie do zera.

W tym dokładnym momencie Sortext wprowadza wrażliwe na czas, spersonalizowane oferty. Poprzez staranne dobieranie momentu tych ofert i kierowanie ich wyłącznie do odwiedzających, którzy potrzebują dodatkowej zachęty do konwersji, Sortext zapewnia efektywne wykorzystanie zasobów finansowych. To strategiczne podejście skutkuje znaczącym wzrostem współczynników konwersji, maksymalizując skuteczność ofert.

Co wyróżnia Sortext spośród innych rozwiązań?

Sortext wyróżnia się na tle innych rozwiązań dzięki trzem unikalnym cechom:

1. Skupienie na Pierwszych Odwiedzających: W przeciwieństwie do wielu rozwiązań, które głównie koncentrują się na powracających odwiedzających, Sortext specjalizuje się w konwersji pierwszych odwiedzających. Ta grupa stanowi znaczną część ruchu internetowego, często pomijaną przez inne narzędzia.

2. Oferty Bazujące na Sile Nabywczej: Sortext przyjmuje innowacyjne podejście, identyfikując siłę nabywczą pierwszych odwiedzających i dostosowując oferty do ich możliwości finansowych. To spersonalizowane podejście zachęca odwiedzających do zwiększenia wydatków.

3. Rozważanie Prawdopodobieństwa Konwersji: Sortext stosuje podejście oparte na danych, biorąc pod uwagę prawdopodobieństwo konwersji. Strategicznie wprowadza oferty, gdy prawdopodobieństwo konwersji odwiedzających spada do zera, co oznacza, że stają się oni w zasadzie straconymi odwiedzającymi. Podejście to zapewnia efektywne wykorzystanie zasobów i minimalizuje marnotrawstwo finansowe.

Te unikalne cechy łącznie czynią Sortext potężnym narzędziem do zwiększania konwersji w e-commerce.

W jakich branżach działa Sortext?

Sortext obsługuje szeroką gamę branż, zapewniając wsparcie dla ponad 100 firm e-commerce z różnych sektorów.

Do obsługiwanych branż należą m.in. Odzież i Moda, Książki i Artykuły Papiernicze, Uroda i Kosmetyki, Elektronika Użytkowa, Żywność i Napoje, Zdrowie i Wellness, Dom i Dekoracje, Luksus i Biżuteria, Zabawki i Prezenty oraz Podróże i Turystyka.

Sortext ma ugruntowaną bazę klientów, obsługując znane marki takie jak Mediamarkt, Teknosa, Daikin, Watsons, Gratis, Turkcell, Arzum, Atasun Optik, Silk and Cashmere, SPX i Solaris. Jego elastyczność i adaptacyjność czynią Sortext cennym partnerem dla firm działających w szerokim zakresie branż.

Jak Sortext identyfikuje pierwszych i powracających odwiedzających?

Sortext rozróżnia pierwszych odwiedzających i powracających odwiedzających za pomocą lokalnego pliku cookie umieszczonego specjalnie w Twoim sklepie internetowym. W przeciwieństwie do plików cookie stron trzecich, które działają na różnych stronach internetowych, cookie Sortext jest ograniczone do Twojej strony, co zapewnia zgodność z przepisami o ochronie danych osobowych.

Proces identyfikacji pierwszych i powracających odwiedzających rozpoczyna się, gdy Sortext zostaje zintegrowany z Twoją stroną. Początkowo mogą wystąpić różnice między wykrywaniem odwiedzających przez Sortext a Google Analytics. Jednak różnice te zwykle wyrównują się i stają się spójne w ciągu kilku tygodni. Podejście to zapewnia precyzję klasyfikacji odwiedzających, jednocześnie przestrzegając przepisów o prywatności.

Czy Sortext może być używany również dla powracających odwiedzających?

Sortext może być używany zarówno dla pierwszych, jak i powracających odwiedzających. Domyślnie jego algorytmy AI są zoptymalizowane dla pierwszych odwiedzających.

Jeśli chcesz wykorzystać Sortext dla powracających odwiedzających, prosimy o informację, a my z przyjemnością dokonamy niezbędnych dostosowań w Sortext Web App. Dla aplikacji Sortext Shopify App masz wygodę bezpośredniego dostosowania tego ustawienia na swoim pulpicie.

Integracja Techniczna

Czy Sortext jest kompatybilny z moim sklepem internetowym?

Sortext jest kompatybilny z szeroką gamą platform e-commerce, w tym Shopify, Magento, Elementor, Yo! Kart, BigCommerce, WooCommerce, Squarespace, Volusion, PrestaShop, MyDukaan, Wix, IdeaSoft, Ticimax i T-Soft.

Jeśli masz uniwersalny sklep internetowy z infrastrukturą kodów kuponowych i systemem zarządzania tagami, taki jak Google Tag Manager, nasz zespół techniczny może szybko skonfigurować Sortext Web App w Twoim sklepie.

Jeśli masz sklep na Shopify, aplikacja Sortext Shopify App oferuje bardziej wygodne rozwiązanie. Można ją bezpośrednio zainstalować ze sklepu Shopify App Store, bezproblemowo integrując się z Twoim sklepem internetowym. Ta kompatybilność zapewnia, że Sortext może zwiększyć wydajność Twojego e-commerce, niezależnie od wybranej platformy.

Czy Sortext wymaga jakichkolwiek zmian technicznych w moim sklepie internetowym?

Sortext bezproblemowo integruje się z Twoim sklepem internetowym, nie wymagając żadnych zmian technicznych. Jeśli Twój sklep posiada funkcjonalność kodów kuponowych i system zarządzania tagami, taki jak Google Tag Manager, nasz zespół może łatwo zintegrować aplikację Sortext Web App z Twoim sklepem internetowym.

Dla sklepów internetowych hostowanych na Shopify, aplikacja Sortext Shopify App oferuje opcję przyjazną dla użytkownika. Może być zainstalowana bezpośrednio ze sklepu Shopify App Store, co czyni ją prostym wyborem dla użytkowników Shopify.

Jakie dane wykorzystuje Sortext do świadczenia swoich usług?

Sortext wykorzystuje różne źródła danych dla swojej aplikacji Web App i Shopify App. Aplikacja Sortext Web App opiera się na danych z kont Google Ads, Google Analytics i Google Tag Manager. Te dane umożliwiają dostosowane podejście do zwiększenia wydajności Twojego sklepu.

Z drugiej strony, aplikacja Sortext Shopify App bezpośrednio integruje się z API Shopify, aby uzyskać niezbędne dane. Zapewnia to bezproblemowe i efektywne wykorzystanie danych dostosowane do sklepów Shopify.

W obu przypadkach Sortext ściśle przestrzega przepisów o ochronie danych osobowych, zapewniając, że żadne dane osobowe z Twojego sklepu nie są dostępne ani przetwarzane.

Czy Sortext wpływa na szybkość ładowania mojego sklepu internetowego?

Kod JavaScript Sortext ma rozmiar mniejszy niż 50 KB i jest w pełni asynchroniczny. Oznacza to, że działa niezależnie od Twojego sklepu internetowego i jest ładowany po załadowaniu się Twoich stron internetowych. W rezultacie Sortext nie wpływa na szybkość ładowania Twoich stron internetowych.

Ponadto Sortext jest hostowany i obsługiwany przez Amazon Web Services (AWS), czołowego dostawcę usług internetowych (ISP) i sieci dostarczania treści (CDN).

Czy Sortext koliduje z innymi rozwiązaniami konwersji?

Sortext jest strategicznie zaprojektowany, aby zwiększyć konwersję opuszczających pierwszych odwiedzających. Funkcjonuje bezproblemowo obok innych rozwiązań konwersji, które mogą już być wdrożone, ponieważ skupia się na odrębnym segmencie Twojej publiczności.

Nie ma konfliktu, sprzeczności ani konkurencji między Sortext a innymi rozwiązaniami konwersji w Twoim sklepie internetowym. Zamiast tego Sortext uzupełnia je, przyczyniając się do kompleksowej strategii maksymalizacji ogólnych wskaźników konwersji.

Jak Sortext integruje się z moim sklepem internetowym?

Integracja Sortext z Twoim sklepem internetowym jest prostym procesem, który nie wymaga wysiłku IT. Dla aplikacji Sortext Web App, nasz zespół doda przestrzeń roboczą JavaScript do Twojego Google Tag Manager, kończąc integrację w ciągu jednego dnia, bez konieczności wstrzykiwania kodu do Twojego sklepu. Sortext możesz wygodnie zarządzać przez Google Tag Manager.

Jeśli chodzi o aplikację Sortext Shopify App, integracja jest jeszcze prostsza. Możesz ją zainstalować bezpośrednio ze sklepu Shopify App Store, umożliwiając natychmiastowe użycie w Twoim sklepie hostowanym przez Shopify.

Jak Sortext jest konfigurowany i funkcjonuje w moim sklepie internetowym?

Konfiguracja aplikacji Sortext Web App w Twoim sklepie internetowym jest łatwym procesem. Nasz system AI będzie potrzebował dostępu do Twoich kont Google Ads, Analytics i Tag Manager, aby zbierać i analizować Twoje dane. Następnie nasz system tworzy i sugeruje dostosowane kampanie ukierunkowane na pierwszych odwiedzających, które prezentujemy Tobie do przeglądu i zatwierdzenia. Gdy kampanie zostaną zatwierdzone i skonfigurowane na Twojej platformie, Sortext staje się aktywny, zwiększając wydajność Twojego sklepu.

Dla aplikacji Sortext Shopify App, konfiguracja jest jeszcze bardziej uproszczona. Po instalacji ze sklepu Shopify App Store, bezproblemowo integruje się z API Shopify, umożliwiając naszemu AI bezpośrednią pracę z Twoimi danymi Shopify. Umożliwia to tworzenie skutecznych kampanii mających na celu zaangażowanie pierwszych odwiedzających. Ta przyjazna dla użytkownika integracja zapewnia szybką konfigurację i natychmiastowe wdrożenie kampanii dla sklepów Shopify.

Kto projektuje wizualizacje kuponów dla mojego sklepu internetowego?

Dla aplikacji Sortext Web App, nasz zespół projektowy stworzy spersonalizowane wizualizacje kuponów dostosowane do Twojej marki i grupy docelowej. Będziesz miał możliwość przeglądu i zatwierdzenia tych projektów, zanim zostaną użyte w Twoich kampaniach. Wizualizacje kuponów są starannie zoptymalizowane, aby zapewnić bezbłędne wyświetlanie na wszystkich urządzeniach, zwiększając doświadczenie użytkownika i wskaźniki konwersji.

Jeśli chodzi o aplikację Sortext Shopify App, możesz projektować wizualizacje kuponów bezpośrednio w swoim pulpicie nawigacyjnym Sortext Shopify App. Ta funkcja umożliwia tworzenie spersonalizowanych projektów kuponów, które są zgodne z Twoją marką i bezproblemowo integrują się z Twoim sklepem Shopify.

Kiedy Sortext będzie aktywny w moim sklepie internetowym?

Dla aplikacji Sortext Web App, po zakończeniu integracji przez nasz zespół, możesz aktywować Sortext z poziomu Twojego Google Tag Manager. Możesz zacząć doświadczać jego korzyści, takich jak wyższe średnie wartości zamówień, współczynniki konwersji i przychody, już po kilku dniach.

Jeśli chodzi o aplikację Sortext Shopify App, aktywacja jest pod Twoją kontrolą po zainstalowaniu jej ze sklepu Shopify App Store. Szybko zaczniesz doświadczać korzyści zwiększonej wydajności w Twoim sklepie Shopify, z zauważalnymi ulepszeniami w krótkim czasie.

Wydajność i Ceny

Jakiego poziomu wydajności mogę oczekiwać od Sortext?

Nie ważne, czy wybierzesz aplikację Sortext Web App, czy Sortext Shopify App, możesz spodziewać się znaczącego wzrostu wydajności Twojego sklepu.

Oba produkty są starannie zaprojektowane, aby skutecznie podwoić współczynniki konwersji pierwszych odwiedzających. W rezultacie możesz oczekiwać znaczącego wzrostu o 15-20% średnich wartości zamówień, współczynników konwersji i ogólnych przychodów z e-commerce.

Jak mogę śledzić wydajność Sortext w moim sklepie internetowym?

Śledzenie wydajności Sortext w Twoim sklepie internetowym jest proste. Dla aplikacji Sortext Web App, wydajność możesz wygodnie monitorować w ramach Twojej platformy Google Analytics, umożliwiając ocenę w czasie rzeczywistym wpływu Sortext na kluczowe wskaźniki wydajności i przychody.

Podobnie, dla aplikacji Sortext Shopify App, śledzenie wydajności jest łatwe. Dedykowany pulpit nawigacyjny w aplikacji pobiera dane bezpośrednio z Shopify, dostarczając jasnych wglądów w skuteczność aplikacji w Twoim sklepie.

Czy Sortext oferuje darmowy okres próbny? Sortext oferuje 14-dniowy darmowy okres próbny zarówno dla swojej aplikacji Web App, jak i Shopify App, bez żadnych opłat za konfigurację czy stałych opłat. Podczas tego okresu próbnego możesz ocenić wpływ Sortext na średnie wartości zamówień, współczynniki konwersji i przychody, korzystając z przejrzystego raportowania i testowania A/B. Pozwala Ci to podjąć świadomą decyzję, czy Sortext wpisuje się w Twoją strategię e-commerce.
Jaki jest model cenowy Sortext? Model cenowy Sortext jest w pełni oparty na wynikach zarówno dla aplikacji Web App, jak i Shopify App. Oznacza to brak stałych opłat czy zobowiązań. Zamiast tego płacisz tylko prowizję za sukces, obliczaną na podstawie dodatkowych przychodów generowanych przez Sortext. Ten przejrzysty model cenowy zapewnia, że płacisz za Sortext tylko na podstawie mierzalnej wartości, jaką wnosi do Twojego biznesu e-commerce.
Jak obliczana jest prowizja za sukces Sortext?

Prowizja za sukces Sortext jest obliczana na podstawie dodatkowych przychodów generowanych dla Twojego biznesu e-commerce poprzez użycie kuponów Sortext w Twoim sklepie internetowym.

Dla aplikacji Sortext Web App, te dodatkowe przychody są przedstawione w raporcie Sortext w Google Analytics. Dla aplikacji Sortext Shopify App, ten raport jest generowany w aplikacji przy użyciu danych Shopify. W obu przypadkach prowizja za sukces jest obliczana jako procent tych dodatkowych przychodów.

Czy zwroty sprzedaży są odliczane od obliczenia prowizji za sukces? Zwroty i anulowania sprzedaży są powszechnymi zjawiskami w branży e-commerce i są poza naszą kontrolą. Dlatego nie są one uwzględniane ani odliczane od obliczeń prowizji za sukces Sortext.
Jakie są warunki faktur i płatności dla Sortext?

Dla aplikacji Sortext Web App, prowizje za sukces są obliczane miesięcznie i fakturowane w ostatnim dniu każdego miesiąca, z terminem płatności 15 dni. Płatności można dokonać przelewem bankowym, kartą kredytową lub PayPal.

Dla aplikacji Sortext Shopify App, prowizje za sukces są automatycznie obliczane i pobierane przez Shopify zgodnie z miesięczną metodą i harmonogramem płatności Shopify.