Skip to content

HİZMET SİPARİŞ FORMU

Son Güncelleme : 1 Ocak 2023

İşbu SORTEXT HİZMET SİPARİŞ FORMU (“Sipariş Formu”), Bilişim Vadisi Deniz Cad. No: 143/5/21 Gebze 41400 Kocaeli adresinde mukim 0620054702900016 MERSİS sicil numaralı Metin Madenciliği Yazılımları A.Ş. (“Şirket”) ile aşağıda belirtilen müşteri (“Müşteri”) arasında ****** tarihinde imzalanmıştır.

Bu Sipariş Formu, https://sortext.com/tr/hizmet-sozlesmesi adresinde bulunan SORTEXT HİZMET SÖZLEŞMESİ’nin (“Sözleşme”) ayrılmaz, bölünmez ve yasal olarak bağlayıcı bir parçasıdır. Şirket ve Müşteri, bu Sipariş Formu’nu imzalamakla, Sözleşme'yi akdettiklerini ve Sözleşme'ye hukuken bağlı olduklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

1. TARAFLAR

Şirket: ******

Müşteri: ******

2. KULLANIM KOŞULLARI

Web Mağazası: ******

Hizmetler: Şirket'in Müşteri’ye sağlayacağı hizmetler şunlardır: 1) Müşteri’nin Web Mağazası verilerinin yapay zeka teknolojisiyle analiz edilmesi ve işlenmesi. 2) Müşteri’nin Web Mağazası’ndan bir alışveriş yapmadan ayrılmaya yönelen ziyaretçilere gerçek zamanlı kişiselleştirilmiş akıllı fırsatlar sunulması. 3) Müşteri’nin Web Mağazası ziyaretçilerini müşterilere dönüştürmek için benzeri kişiselleştirilmiş dijital hizmetlerin analizi, işlenmesi, üretimi ve sağlanması.

Hizmet Ücreti: Hizmet Ücreti, Müşteri’nin web analitiği (Google Analytics) verileri esas alınarak hesaplanacaktır ve Müşteri’nin Web Mağazası’nda Hizmetler’in kullanımı yoluyla elde edilen toplam satış gelirlerinin %**’i (yüzde ******) + KDV’ye eşdeğer olacaktır.

Minimum Ücret: ******

Maksimum Ücret: ******

Fatura Periyodu: Her ayın son günü itibariyle, aylıktır.

Ödeme Vadesi: 15 (onbeş) gündür.

Deneme Süreci: Müşteri, Deneme Süresi boyunca Hizmetler’i Web Mağazası’nda serbestçe kullanma hakkına sahip olacaktır. Deneme Süresi, Şirket’in Hizmetler’i Müşteri’nin Web Mağazası’nda kullanıma hazır hale getirmesini takiben, Müşteri’nin belirlediği tarihte başlayacaktır. Deneme Süresi’nin ardından, Müşteri Hizmetler’i kullanmaya devam etmek isterse, Sözleşme hükümleri dahilinde kullanabilecektir.

Deneme Ücreti: Feragat edilmiştir.

Deneme Süresi: 14 (ondört) gündür.

3. YETKİLİ İMZALAR

Şirket: ******

Müşteri: ******